Kategoria produktu

Seria produktu

STAR (1)

Obszar zastosowania

Polowanie (1)

Typ pocisku

FMJ (6)
LRN (3)
JHP (2)
Slug (2)
WC (2)
Bonded (1)
Buckshot (1)
HPBT (1)
LRNCP (1)
Pointed (1)
SP (1)
Shot (1)
Softpoint (1)

Ołów

Nie (1)