4 LETTERS THAT STAND FOR ACTION

About IPSC

It is not just because of the four-letter abbreviation that the richly traditional German ammunition brand GECO and the comparatively young world umbrella organisation “International Practical Shooting Confederation” (IPSC) are well matched.

NARODZINY

STRZELECTWA PRAKTYCZNEGO

Pierwsi pionierzy, czyli przede wszystkim podpułkownik John Dean „Jeff” Cooper (10.05.1920–25.09.2006) i jego ludzie z amerykańskiej piechoty morskiej, między innymi Jack Weaver, Ray Chapman, Thell Reed, Eldon Carl, John Plahn i Bruce Nelson, nigdy nawet nie śnili o tym, że „strzelectwo praktyczne”, które rozwinęli i rozpowszechnili w małej, zgranej grupie w Ameryce Północnej, podbije cały świat i będzie wytrwale trenowane przez ponad 200 000 aktywnych strzelców w 108 krajach, od Andory po Zimbabwe.

Ale zacznijmy od początku: Podpułkownik Jeff Cooper i jego przyjaciel, oficer piechoty morskiej Howie Taft, podjęli pierwsze kroki w celu opracowania stylu, jakim jest strzelectwo praktyczne, w Quantico w stanie Wirginia. Miało to miejsce po zakończeniu II Wojny Światowej i zaangażowania Stanów Zjednoczonych w konflikt koreański. Cooper, który po zakończeniu kariery wojskowej studiował i wykładał historię w Bear Valley w Kalifornii, zorganizował tam pierwsze zawody w 1957 roku. Wydarzenie to słusznie uznano za narodziny strzelectwa praktycznego. Uczestnicy tych wczesnych zawodów rywalizowali, strzelając zwykle z rewolwerów Colt Single Action Army z 1873 roku. Zawody te były klasycznymi pojedynkami jeden na jednego, które charakteryzowało szybkie wyciąganie broni i instynktowne strzelanie z biodra.

Wśród pierwszych entuzjastów znalazł się młody zastępca szeryfa hrabstwa Los Angeles, Jack Weaver, który był zaskoczony wysokim odsetkiem chybień z pistoletów dużego kalibru podczas strzelania przy użyciu jednej ręki na stosunkowo krótkich dystansach. Był zdeterminowany, aby znaleźć metodę na osiągnięcie niezawodnej celności również z dłuższych odległości, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej kontroli odrzutu/podrzutu lufy podczas oddawania szybkich serii. Owocem jego wysiłków było wprowadzenie oburęcznej pozycji strzeleckiej z bronią na wysokości oczu, z wyciągniętą ręką do oddawania strzału oraz zgiętym ramieniem podtrzymującym. Pozycja ta ostatecznie przeszła do historii jako „postawa Weavera”. Jednak zgodnie z nowoczesnymi trendami jest ona nieco przestarzała, a większość najlepszych strzelców IPSC praktykuje na dzień dzisiejszy czystą formę lub zmodyfikowane warianty „postawy frontalnej”, czyli oburęcznej pozycji strzeleckiej, w której obie ręce trzymane są prosto. Kilka klubów z południowej Kalifornii zjednoczyło się w roku 1961, tworząc Southwest Combat Pistol League (SCPL) i organizując regularne zawody. Jest to tym samym jedno z najstarszych zorganizowanych stowarzyszeń w świecie strzelectwa praktycznego.

 

WCIĄŻ JEST O NAS GŁOŚNO!

50 LAT PÓŹNIEJ

Światowa organizacja patronacka została założona w Columbii w maju 1976 roku w stanie Missouri, podczas międzynarodowej konferencji International Combat Pistol Conference. Udział wzięło w niej 40 członków założycieli pochodzących z różnych zakątków świata. Wśród nich znaleźli się Ken Hackathorn, Ray Chapman, Dick Thomas i Raul Walters. Jednakże stowarzyszenie i jego członkowie podzielili się na rywalizujące ze sobą obozy już w pierwszych latach istnienia organizacji.

Podczas gdy większość strzelców była zainteresowana głównie konkursami, rankingami, trofeami i nagrodami, Jeff Cooper myślał o czymś innym. Nieustannie analizował różne techniki strzeleckie, taktykę oraz sprzęt, aby sprawdzić ich przydatność w realistycznych scenariuszach walki.

Ray Chapman, odznaczony tytułem mistrza świata podczas pierwszych zawodów IPSC World Shoot 1975 w Szwajcarii, został patronem strzelectwa IPSC a jego zwolennicy/uczniowie z Ray Chapman Academy of Practical Shooting w Columbii w stanie Missouri zostali ochrzczeni jako „Gamesmen”.

Bezkompromisowy Jeff Cooper i jego zwolennicy z akademii strzeleckiej Gunsite w Paulden w Arizonie otrzymali natomiast przydomek „martial artists”. Program nauczania w Gunsite Ranch obejmował głównie techniki walki dla personelu wojskowego, policjantów, pracowników ochrony i osób cywilnych zainteresowanych samoobroną. Na przestrzeni kolejnych lat sportowcy, tacy jak legendy USA Rob Leatham i Brian Enos, nie tylko triumfowali podczas zawodów dzięki wytrwałym treningom, nowoczesnym koncepcjom i szczegółowym modernizacjom broni palnej i sprzętu sportowego, ale także zaczęli kierować strukturę i organizację stowarzyszenia IPSC w stronę strzelectwa sportowego. Miłośnicy tego niezwykle realistycznego strzelectwa bojowego coraz bardziej poddawali się dawnej dominacji, co zaowocowało między innymi powstaniem w 1996 roku międzynarodowego stowarzyszenia International Defensive Pistol Association (IDPA). Jednakże krytycy ze świata polityki i popularnych mediów (często zdumiewający ignoranci) uznali, że samo założenie tego stowarzyszenia to wyraźny dowód na to, że współczesne strzelectwo IPSC jest nadrzędnym, wysoce technicznym i wyczynowym sportem, który nie ma niczego wspólnego z treningami antyterrorystycznymi ani do miejskich działań wojennych.

GECO DTX: The perfect training bullet

PRECYZJA-SIŁA-SZYBKOŚĆ

Przyjrzyjmy się teraz zasadom nowoczesnego, dynamicznego strzelectwa sportowego, które pierwotnie zostały opracowane w Stanach Zjednoczonych i które od 1990 r. są oficjalnie regulowane i układane przez Niemiecki Związek Strzelców Sportowych 1975 (BDS). Łacińskie motto „Diligentia, Vis, Celeritas” (precyzja, siła i szybkość) doskonale oddaje wymagania stawiane strzelcowi IPSC. W przeciwieństwie do innych zawodów strzeleckich polegających na „akcji”, takich jak Bianchi Cup, Steel Challenge i Cowboy Action Shooting (również w wariancie umiarkowanym na PPC/1500), IPSC to jedyna forma strzelectwa sportowego, gdzie na sygnał startowy z kabury wyciągana jest broń gotowa do strzału.

Bezpieczeństwo jest oczywiście najwyższym priorytetem, ponieważ zawodnicy przemierzają arenę pod presją czasu, nosząc zablokowaną i naładowaną broń palną. W Niemczech potencjalnych uczestników obowiązuje teoretyczny i praktyczny test bezpieczeństwa i zasad (SuRT), aby mogli brać udział w zawodach sportowych. Każdemu uczestnikowi na arenie towarzyszy również Range Officer (R.O.), który daje sygnał do startu, dba o bezpieczną obsługę broni i nadzoruje wszelkie naruszenia regulaminu. Pełni on również rolę urzędnika odpowiedzialnego za rejestrację wyników. Sędziowie zawodów są zorganizowani w ramach własnego stowarzyszenia szkoleniowego i edukacyjnego (International Range Officers Association; IROA), przy czym niemieccy Range Officers aktywnie działają również w German Range Officer Institute (GROI).

POWRÓĆMY JEDNAK DO SEDNA SPRAWY

NA CZYM POLEGA STRZELECTWO IPSC?

Ogólnie rzecz biorąc, strzelcy czekają na sygnał startowy – zwykle jest to sygnał dźwiękowy lub sygnał na stoperze/ liczniku strzałów (timer) – aby przystąpić do wykonania zadania. Celem jest jak najszybsze zestrzelenie różnych celów, aby zdobyć jak największą liczbę punktów. Czyste trafienia mają większą wartość niż prędkość oddawania strzałów. Celność strzelca poprawia się z czasem dzięki wytrwałym treningom i doświadczeniu w zawodach. Błyskawiczny lecz chybiony strzał wygląda spektakularnie, ale nie są za niego przyznawane żadne punkty! Punktacja jest obliczana poprzez podzielenie liczby trafień przez czas, jaki upłynął od sygnału startu do ostatniego strzału.

PUNKTY ÷ CZAS = WSPÓŁCZYNNIK TRAFIEŃ

Wynik będący ilorazem trafień i czasu stanowi tak zwany „współczynnik trafień”. Jest to wynik strzelca za określone zadanie (COF; Course of Fire lub Stage). Im wyższy współczynnik trafień, tym lepszy wynik. Strzelec z najwyższym współczynnikiem trafień otrzymuje 100 procent dostępnych punktów za dane zadanie. Pozostali strzelcy otrzymują procent punktów, który jest równoważny dla ich współczynnika trafień w stosunku do wyniku osiągniętego przez najlepszego strzelca. Cele stanowią głównie „tarcze strzeleckie IPSC”, czyli tekturowe krążki o standardowym lub miniaturowym rozmiarze.

Cele są podzielone na strefy trafienia „A” (Alfa), „C” (Charlie) i „D” (Delta). Przyznawane są za nie różne wartości punktowe, w zależności od mocy kalibru użytego przez strzelca. Trafienia w sam środek „A” zawsze otrzymują pełne 5 punktów, natomiast za trafienia w strefach peryferyjnych „C” i „D” przyznawane są 4/3 punkty i 2 punkty/ 1 punkt, w zależności od mocy amunicji zgodnie z punktacją za „Major Factor” lub „Minor Factor”. „Major Factor” i „Minor Factor”, używane do obliczania punktacji, oparte są na masie i prędkości pocisku i są określane według następującego wzoru:

MASA POCISKU (W GRAIN)
x PRĘDKOŚĆ POCISKU (W STOPACH NA SEKUNDĘ)
÷ 1000
= WSPÓŁCZYNNIK

Jeden grain (gr) = 0,0648 grama
Jeden gram = 15,432 grain
Jedna stopa na sekundę (fps) = 0,3048 metrów na sekundę (m/s)
Jeden m/s = 3,281 fps

Fiery freestyle

Nowadays, major competitions feature a balanced mix of short courses with a maximum of 12 rounds, medium courses with a maximum of 24 rounds and long courses with a maximum of 32 rounds. Besides the standard IPSC cardboard targets in standard and miniature sizes – which are also cut/halved as pendulum and barrel targets for use in static and moving set-ups – shooters also aim at differently sized steel cap targets (IPSC Classic Poppers with a height of 85 cm and IPSC Mini Poppers with a height of 56 cm) and round steel pates (with a diameter of 20 cm or 30 cm) or square steel plates (in 15x15 cm or 30x30 cm).

Two shots are usually discharged at each cardboard target, although one should be enough to topple steel discs and contestants are always allowed to take an additional shot if they think they have missed or would like to improve a poor hit. What makes IPSC sport shooting so gripping is that the matches always feature new, varied and demanding stages. Competition exercises are never repetitive, which prevents any emergence of boring routine. What’s more, a “freestyle” spirit pervades IPSC sport shooting, so contestants can pick from several potential ways to complete a stage, depending on their personal marksmanship skills.

In other words: competitors can climb up the ranking with some brains and ingenious stage planning, proving that IPSC is also a “dynamic mental exercise”. Experienced, top-level shooters can already analyse the stage perfectly after a short inspection (“walk through”) with the group of shooters (“squad) a few moments before the "hot" start. They know exactly where they will adopt shooting position and how they must align their bodies with the target, where they will switch magazines and which targets are particularly tricky. These ones require their complete concentration to discharge a clean shot / check the sight picture.

SPEED ≠ WITCHCRAFT

Here are some pointers to help laypersons understand what it takes for IPSC shooters to perform well: In the standard IPSC exercise named “El Presidente”, three targets are suspended next to each other at the same height, and the shooter must decorate each one of them with two hits, change the magazine and then put another two hits into the discs. This means 12 shots in total and one magazine change for a perfect score of 60 points.

Eric Grauffel from France, currently one of the best IPSC shooters on the planet and seven-time IPSC Handgun World Champion, completed this exercise with a perfect score in just 3.48 seconds, shooting from a distance of 10 metres with his Open Division pistol!

ADDICTIVE POTENTIAL

You can find out more about the current international IPSC sporting rules for handguns, carbines, rifles and shotguns on the official IPSC website.

All match commands are issued in English, as IPSC shooting is an international sport. But don’t be put off: they are easy and quick to memorise. IPSC shooters are a communicative bunch who enjoy talking shop, so you should just visit a competition and be inquisitive enough to ask questions. You will be surprised how fast you will make contacts and astonished at how much you will learn!

AMMUNITION FOR MATCH WINNERS

GECO is the official ammunition supplier of many past and future major IPSC events such as European and World Championships.

GECO is committed to the world of dynamic sport shooting far beyond its portfolio of specialised ammunition. Besides its organisation of – and committed participation in – many events, the company also provides five top-level IPSC shooters from various European countries with generous support. In addition, GECO provides the name for the prestigious IPSC Level III competition, the GECO Masters in Germany.

AMUNICJA DO BRONI RĘCZNEJ

GECO FULL METAL JACKET

Pocisk pełnopłaszczowy jest niedrogi w produkcji ze względu na swoją technicznie prostą konstrukcję. Dlatego cieszy się szczególnym zainteresowaniem wśród strzelców wykonujących treningi o dużej intensywności.

Kalibry:

Naboje kulowe

GECO TARGET FMJ

GECO TARGET FMJ wyjątkowo dobrze sprawdza się w broni półautomatycznej o dużej szybkostrzelności. Gwarancja najwyższej precyzji Szczególnie dobrze sprawdza się podczas zawodów IPSC.

Image of the GECO TARGET FMJ ammunition packaging

Kalibry:

AMUNICJA DO BRONI RĘCZNEJ

GECO HEXAGON

Pocisk HEXAGON został opracowany w oparciu o konstrukcję pocisku grzybkującego z myślą o zapewnieniu absolutnej precyzji. Nie położono przy tym nacisku na rozprężliwość. W ten sposób pocisk niegrzybkujący łączy w sobie zalety konstrukcji HP, takie jak zamknięta podstawa, z optymalnym potencjałem precyzji.

Kalibry:

Naboje kulowe

GECO DTX

GECO DTX jest przeznaczony dla użytkowników zużywających dużo amunicji i szczególnie dobrze sprawdza się podczas prostego treningu.

Image of the GECO DTX ammunition packaging

Kalibry:

LOFTKI I POCISKI TYPU SLUG

GECO COATED COMPETITION SLUG BLACK

Doświadczeni myśliwi już od pewnego czasu wybierają GECO Coated Competition Slug. Warto także zaznaczyć, że ładowanie prochu, szybkość i masa są opracowane specjalnie dla dynamicznego strzelania ze strzelby.

Kalibry:

LOFTKI I POCISKI TYPU SLUG

GECO DYNAMIC BIRD SHOT

Pocisk Dynamic Bird Shot znajduje zastosowanie we wszystkich dyscyplinach dynamicznych sportów strzeleckich. Jest wykorzystywany szczególnie do IPSC i strzelania do opadającej tarczy.

Kalibry:

LOFTKI I POCISKI TYPU SLUG

GECO COATED COMPETITION BUCK SHOT

Magazynki na łuski z loftkami GECO Coated Competition zostały specjalnie opracowane do dopasowanych IPSC, co oznacza konieczność etapowego układania loftek.

Kalibry:

LOFTKI I POCISKI TYPU SLUG

GECO COATED COMPETITION SLUG RED

Doświadczeni myśliwi już od pewnego czasu wybierają GECO Coated Competition Slug. Warto także zaznaczyć, że ładowanie prochu, szybkość i masa są opracowane specjalnie dla dynamicznego strzelania ze strzelby.

Kalibry:

GECO FULL METAL JACKET

Image of the GECO TARGET FMJ ammunition packaging

GECO TARGET FMJ

GECO HEXAGON

Image of the GECO DTX ammunition packaging

GECO DTX

GECO COATED COMPETITION SLUG BLACK

GECO DYNAMIC BIRD SHOT

GECO COATED COMPETITION BUCK SHOT

GECO COATED COMPETITION SLUG RED

Zarejestruj się
Nowości, promocje i przydatne rzeczy.

Zasubskrybuj nasz newsletter