Polityka Prywatności

Ochrona danych jest kwestią zaufania. Państwa zaufanie jest podstawową wartością dla naszej firmy („RWS GmbH” i/lub „my” i/lub „nas”).

1. O nas

2. Kiedy stosowana jest niniejsza Polityka Prywatności?

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach to robimy?

4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

5. Kiedy ujawniamy Państwa dane osobowe w krajach trzecich?

6. Jak chronimy Państwa dane osobowe?

7. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

8. Jakie przysługują Państwu prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych?

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

10. Dane kontaktowe

11. Zmiana naszych wytycznych w sprawie ochrony danych

12. Ważne informacje w rozumieniu art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w odniesieniu do przeprowadzania konkursów 

1. O nas

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy firmy RWS GmbH. W przypadku jakichkolwiek pytań lub próśb związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z zespołem ds. ochrony danych osobowych RWS GmbH pod adresem dataprotection@rws-tech.com.

2. Kiedy stosowana jest niniejsza Polityka Prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju przetwarzania danych osobowych w związku z wszelkimi transakcjami biznesowymi we wszystkich obszarach działalności. Dotyczy to przetwarzania danych osobowych dotyczących zarówno przeszłości, jak i przyszłości.

Należy pamiętać, że mogą być stosowane różne polityki prywatności, na przykład w odniesieniu do wnioskodawców, jak również targów specjalistycznych czy podobnych wydarzeń.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach to robimy?

Możemy przetwarzać dane osobowe w następujących sytuacjach i w następujących celach:

 • Komunikacja: Możemy przetwarzać dane osobowe, gdy kontaktują się Państwo z firmą RWS GmbH lub gdy RWS GmbH kontaktuje się z Państwem, np. gdy zwracają się Państwo do naszego działu obsługi klienta lub gdy piszą Państwo do RWS GmbH czy też dzwonią do nas. W tym przypadku zazwyczaj przetwarzamy nazwisko (nazwiska) i dane kontaktowe, jak również treść i godzinę wysłania czy odbioru określonych wiadomości. Możemy wykorzystać te dane w celu dostarczenia Państwu informacji, przetworzenia Państwa zapytania i nawiązania z Państwem kontaktu.
   
 • Odwiedzanie stron internetowych, korzystanie z aplikacji: Kiedy odwiedzają Państwo nasze strony internetowe lub instalują aplikację RWS GmbH i używają jej, możemy automatycznie zgromadzić informacje dotyczące takich kwestii jak: przeglądarka, adres IP Państwa komputera, dostawca usług internetowych, strona internetowa, z której połączyli się Państwo z naszą stroną, czas trwania Państwa wizyty na naszej stronie oraz typ urządzenia, z którego Państwo korzystają (np. komputer, smartfon lub tablet oraz odpowiedni system operacyjny).

  Możemy wówczas rejestrować, na jakie strony wchodzili Państwo podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Informacje te mogą być wykorzystane do poprawy funkcjonowania naszej strony internetowej, do celów statystycznych oraz w ramach czynności związanych z administrowaniem systemem. Możemy również używać „ciasteczek”. Są to małe pliki tekstowe, które są tymczasowo lub na stałe zapisywane na Państwa urządzeniu, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. „Ciasteczka” gromadzą informacje o liczbie osób odwiedzających strony internetowe, odwiedzonych stronach i czasie spędzonym na nich. Często są one niezbędne dla funkcjonowania strony internetowej.

  Inne „ciasteczka” mogą być wykorzystywane do personalizacji oferty, tak aby firma RWS GmbH mogła wyświetlać Państwu ukierunkowane reklamy podmiotów trzecich. Mogą Państwo zrezygnować z „ciasteczek”, zmieniając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce lub nie akceptując „ciasteczek” podczas odwiedzania strony. Może to jednak mieć negatywny wpływ na Państwa doświadczenia związane z użytkowaniem strony internetowej.

  „Ciasteczka”, które są niezbędne do technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia naszych usług („cookies techniczne”), mogą być zapisywane na podstawie naszego uzasadnionego interesu. „Ciasteczka” niewymagane ze względów technicznych mogą być stosowane tylko po uprzednim wyrażeniu zgody przez Państwa.

  Ustawienia „ciasteczek” mogą Państwo zmienić w dowolnym momencie. Mogą też Państwo cofnąć wyrażone już zgody.
 • Możemy korzystać także z usług analitycznych świadczonych przez zewnętrznych usługodawców, co może spowodować, że dany usługodawca będzie przetwarzał dane na Państwa temat. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności tych zewnętrznych usługodawców.

  Na naszych stronach mogą być stosowane następujące usługi analityczne:
  • UsługaMatomo” jest dostarczana przez InnoCraft Ltd, 150 Willis St. 6011 Wellington, Nowa Zelandia.
  • UsługaGoogle Analytics” jest dostarczana przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA lub, jeśli usługa jest udostępniana w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii, obsługiwana jest przez Google Ireland Limited, z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
  • UsługaHotjar” jest dostarczana przez Hotjar Ltd, Level 2, St. Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta.
  • Usługa „Facebook” jest dostarczana przez Facebook, 1601 Willow Rd, 94025 Menlo Park, USA lub, jeśli usługa jest udostępniana na terenie UE, przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. 


W celu statystycznej oceny dostępu odwiedzających informacje generowane przez „ciasteczka” na temat użytkowników mogą być przekazywane na nasz serwer i przechowywane w celu analizy użytkowania, co służy do optymalizacji naszej strony internetowej. Państwa adres IP jest natychmiast anonimizowany podczas tego procesu, dzięki czemu Państwo jako użytkownicy pozostają dla nas anonimowi.

Informacje o korzystaniu przez Państwa z tej strony internetowej, wygenerowane przez „ciasteczka”, nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Aby pozyskać informacje o celu i zakresie przetwarzania Państwa danych, jak również o Państwa prawach i opcjach ustawień dotyczących ochrony Państwa prywatności, prosimy odwiedzić wymienione poniżej strony internetowe, na których znajdują się informacje o ochronie danych osobowych stosowanej przez wyżej wymienionych dostawców:


Możemy również korzystać z funkcji oferowanych przez usługodawców takich jak LinkedIn, co może spowodować, że dany usługodawca będzie przetwarzał dane dotyczące Państwa osoby. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności tych zewnętrznych usługodawców.

Na naszych stronach mogą znajdować się linki lub wtyczki, które przekierowują do stron internetowych następujących serwisów społecznościowych:

  • Usługa „Facebook” jest dostarczana przez Facebook, 1601 Willow Rd, 94025 Menlo Park, USA lub, jeśli usługa jest udostępniana na terenie UE, przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.
  • Usługa „Instagram” jest dostarczana przez Facebook, 1601 Willow Rd, 94025 Menlo Park, USA lub, jeśli usługa jest udostępniana na terenie UE, przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.
  • Usługa „Pinterest” jest dostarczana przez Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-4904, USA.
  • Usługa „YouTube” jest dostarczana przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA lub, w przypadku gdy usługa jest udostępniana na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, przez Google Ireland Limited, z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
  • Usługa „Twitter” jest dostarczana przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco CA 94107 w USA.
  • Usługa „LinkedIn” jest dostarczana przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.
  • Usługa „XING” jest dostarczana przez XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

Jeśli klikną Państwo na jeden z wyżej wymienionych linków lub przycisków, zostaną Państwo przekierowani bezpośrednio na strony portali społecznościowych podanych powyżej. Zawartość wszelkich przekazywanych danych pozostaje poza naszym wpływem. Jeśli klikną Państwo na dany link lub przycisk, informacja o tym, że uzyskali Państwo dostęp do danych stron naszego serwisu, może zostać przekazana na serwery wyżej wymienionych serwisów społecznościowych.

Dla użytkowników jednocześnie zalogowanych w wyżej wymienionych serwisach społecznościowych oznacza to, że dane użytkownika mogą zostać przypisane do Państwa osobistego konta lub profilu.

Jeśli korzystają Państwo z linków lub przycisków, nie można wykluczyć, że informacje te są przekazywane bezpośrednio z Państwa przeglądarki do wyżej wymienionych portali społecznościowych i tam zapisywane. Nawet jeśli nie są Państwo członkami tych serwisów społecznościowych, istnieje możliwość, że serwisy te mogą ustalić i przechowywać Państwa adres IP, na co również nie mamy żadnego wpływu.

Aby pozyskać informacje o celu i zakresie przetwarzania Państwa danych, jak również o Państwa prawach i opcjach ustawień dotyczących ochrony Państwa prywatności, prosimy odwiedzić wymienione poniżej strony internetowe, na których znajdują się informacje o ochronie danych osobowych stosowanej przez wyżej wymienionych dostawców:

Jeśli nie zgadzają się Państwo, aby wyżej wymienione sieci społecznościowe zbierałyjakiekolwiekinformacje o Państwa osobie podczas korzystania z linków lub przycisków, prosimy o wylogowanie się z odnośnego konta przed odwiedzeniem naszej strony. Ponadto mają Państwo możliwość zablokowania dodatków do swojej przeglądarki lub naszej strony internetowej.

- Wyświetlanie treści na portalach społecznościowych: W celu wyświetlania treści na portalach społecznościowych i we wtyczkach możemy korzystać z określonych usług, które służą do wyświetlania stron internetowych i zarządzania naszymi serwisami społecznościowymi. W związku z tym możemy korzystać z następujących usług:

  • Usługa „Flockler” jest dostarczana przez Flockler, Rautatienkatu 21 B, 33100, Tampere, Finlandia.
  • Usługa „ShareThis” jest dostarczana przez ShareThis Inc., 4005 Miranda Ave, Suite 100, Palo Alto, 94304 Kalifornia, USA. 

Poprzez kliknięcie, dawanie polubień, komentowanie lub podobną interakcję z danym portalem społecznościowym można nawiązać połączenie z serwisem oferującym daną usługę. Dostawca usług może otrzymać Państwa adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie są Państwo zalogowani na danym portalu społecznościowym.

Każde użycie danych ma miejsce na podstawie uzasadnionego interesu w jak najszerszej prezentacji kanałów wykorzystywanych sieci społecznościowych.

Aby pozyskać informacje o celu i zakresie przetwarzania Państwa danych, jak również o Państwa prawach i opcjach ustawień dotyczących ochrony Państwa prywatności, prosimy odwiedzić wymienione poniżej strony internetowe, na których znajdują się informacje o ochronie danych osobowych stosowanej przez wyżej wymienionych dostawców:

 • YouTube: Na naszych stronach internetowych mogą być zamieszczane materiały wideo, które zawierają link do YouTube. Jeśli wówczas klikną Państwo na przycisk YouTube, zostaną Państwo przekierowani do naszych filmów na stronie internetowej YouTube. Umożliwiamy Państwu wtedy tylko połączenie z serwisem YouTube. YouTube jest serwisem obsługiwanym przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA lub, jeśli usługa jest świadczona w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii, przez Google Ireland Limited, z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

  Jeśli nie zgadzają się Państwo na przechowywanie tych danych dotyczących Państwa wizyty na stronie, mogą Państwo zrezygnować z „ciasteczek”, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce lub nie akceptując „ciasteczek” podczas wizyty na stronie.

  Jeśli chcą Państwo otrzymywać informacje o celu i zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych przez Google, a także o Państwa prawach i opcjach ustawień ochrony danych jako klienta YouTube, prosimy o zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych na stronie YouTube: (www.google.com/policies/privacy/).
 • Google Maps: Strony internetowe mogą korzystać z usługi Google Maps dostarczanej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Google Maps jest usługą internetową służącą do wyświetlania interaktywnych (lądowych) map w celu wizualnej prezentacji informacji geograficznych. Jeśli skorzystają Państwo z tej usługi, nasza lokalizacja zostanie wyświetlona, co ułatwi dojazd do nas.

  Po wejściu przez użytkownika na te podstrony, które są połączone z mapą Google Maps, informacje o korzystaniu przez użytkownika z naszej strony (np. adres IP) są przekazywane na serwery Google i tam zapisywane. Może to również skutkować przesłaniem tych informacji na serwery Google LLC. w USA. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, przez które użytkownik jest zalogowany, czy też konto użytkownika już istnieje. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane zostają bezpośrednio powiązane z Państwa kontem. Jeśli nie chcą Państwo, by Państwa dane były powiązane z Państwa profilem w Google, muszą się Państwo wylogować przed kliknięciem przycisku. Google przechowuje Państwa dane (nawet w przypadku użytkowników niezalogowanych) jako profile użytkowników i poddaje je analizie. Gromadzenie, przechowywanie i analizowanie opierają się na uzasadnionym interesie Google dotyczącym zamieszczania spersonalizowanych reklam, badań rynku i/lub projektowania stron internetowych Google w celu zaspokojenia potrzeb użytkownika. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkownika, a w celu skorzystania z tego prawa muszą się Państwo skontaktować z Google.

  Jeśli nie zgadzają się Państwo na przechowywanie tych danych dotyczących Państwa wizyty na stronie, mogą Państwo zrezygnować z „ciasteczek”, dostosowując odpowiednie ustawienia w Państwa przeglądarce lub nie akceptując „ciasteczek” podczas wizyty na stronie.

  Korzystanie z Google Maps leży w uzasadnionym interesie firmy RWS GmbH lub podmiotu trzeciego.
 • Issuu: Na naszych stronach internetowych mogą być wykorzystywane elementy składowe serwisu internetowego Issuu, prowadzonego przez Issuu Inc. – 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, USA. Umożliwia to publikację i dystrybucję czasopism i katalogów, a także ich przeglądanie. Magazyny i fragmenty magazynów, które zamieszczamy na Issuu, są reprodukowane wyłącznie na stronie internetowej www.issuu.com. Po wywołaniu jednej z naszych stron internetowych, która jest powiązana z Issuu, zostaną Państwo automatycznie przekierowani na stronę https://issuu.com

  Gdy przeglądają Państwo udostępnione przez nas dokumenty elektroniczne, do serwera Issuu przesyłane są dane, które zawierają informacje o momencie otwarcia dokumentów i czasie korzystania z nich.

  Issuu wywołuje również Tracker Google Analytics. Jest to odrębna usługa śledzenia Issuu, do której nie mamy dostępu. Mogą Państwo zatrzymać śledzenie przez Google Analytics, używając narzędzi dezaktywacyjnych, które Google oferuje dla niektórych przeglądarek internetowych.

  Jeśli posiadają Państwo konto użytkownika Issuu i nie chcą, aby Issuu zbierał informacje o Państwu za pośrednictwem tej strony i łączył je z Państwa danymi członkowskimi przechowywanymi w Issuu, muszą Państwo wylogować się ze swojego konta użytkownika przed odwiedzeniem tej strony.

  Korzystanie z Issuu leży w uzasadnionym interesie firmy RWS GmbH lub podmiotu trzeciego. Jeśli chcą Państwo otrzymywać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i wykorzystywania danych przez Issuu, jak również na temat państwa praw i opcji ustawień dotyczących ochrony danych, prosimy o zapoznanie się z informacjami o ochronie danych na stronie https://issuu.com/legal/privacy
 • Picturepark: Możliwe, że na naszych stronach internetowych korzystamy z usługi Picturepark, obsługiwanej przez Vision Information Transaction AG, Industriestrasse 25, 5033 Aarau, Szwajcaria. Picturepark to system zarządzania treścią. Pozwala to na efektywne zarządzanie treścią. Picturepark gromadzi dane techniczne, jak również dane dotyczące Państwa wizyty i korzystania z produktu.

  Korzystanie z tych usług leży w uzasadnionym interesie firmy RWS GmbH.

  Jeśli chcieliby Państwo otrzymać informacje o celu i zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych przez Picturepark, jak również o Państwa prawach i opcjach ustawień ochrony danych, prosimy o zapoznanie się z informacjami o ochronie danych osobowych Picturepark na stronie https://picturepark.com/de/terms/privacy/.
 • Google Tag Manager: Na naszych stronach internetowych może być używany Google Tag Manager. Google Tag Manager to usługa świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, lub jeśli usługa jest udostępniana na terenie Unii Europejskiej, przez Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia. Google Tag Manager umożliwia nam, jako wprowadzającym produkty na rynek, zarządzanie tagami internetowymi za pomocą interfejsu. Narzędzie Google Tag Manager, które implementuje tagi, jest domeną bez plików cookie i samo w sobie nie gromadzi żadnych danych osobowych. Google Tag Manager powoduje uruchomienie innych tagów, które mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub pliku cookie, będzie ona obowiązywać dla wszystkich tagów śledzenia zaimplementowanych w Google Tag Manager.

  Korzystanie z Google Tag Manager leży w uzasadnionym interesie firmy RWS GmbH.

  Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
 • Google reCaptcha: Na naszych stronach internetowych może być używana usługa reCaptcha, dostarczana przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, lub, jeśli usługa jest udostępniana na terenie Unii Europejskiej, przez Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia.

  Zapytanie służy do rozróżnienia, czy wpis jest dokonywany przez prawdziwą osobę, czy też stanowi nadużycie spowodowane maszynowym i zautomatyzowanym przetwarzaniem danych.

  Usługa obejmuje wysłanie do Google adresu IP i ewentualnie innych danych wymaganych przez Google do usługi reCaptcha i opiera się na naszym uzasadnionym interesie w ustalaniu indywidualnej odpowiedzialności w Internecie oraz w zapobieganiu nadużyciom i spamowi.

  W ramach korzystania z Google reCaptcha może również dojść do przekazania danych osobowych na serwery Google LLC. w USA.

  Dalsze informacje o Google reCAPTCHA i Polityce Prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ 
 • Webfonts: Na naszych stronach internetowych mogą być używane czcionki od zewnętrznych dostawców. Poprawiają one wyświetlanie treści. Zapewnia to prawidłowe wyświetlanie tekstów i krojów pisma. Mogą być stosowane usługi następujących dostawców:
  • Usługa Google Fonts jest udostępniana przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, lub jeśli usługa jest udostępniana na terenie Unii Europejskiej, przez Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia.
  • Usługa FastFonts jest udostępniana przez Monotype GmbH, Spichernstraße 2, 10777 Berlin, Niemcy. Po wywołaniu strony czcionki są ładowane do pamięci podręcznej przeglądarki, co umożliwia ich wyświetlanie.

   W tym celu nawiązywane jest połączenie z serwerem dostawcy. Wówczas przez dostawcę przetwarzane są dane użytkownika, np. Państwa adres IP. Korzystanie z tych usług leży w uzasadnionym interesie RWS GmbH.

   Aby pozyskać informacje o celu i zakresie przetwarzania Państwa danych, jak również o Państwa prawach i opcjach ustawień dotyczących ochrony Państwa prywatności, prosimy odwiedzić wymienione poniżej strony internetowe, na których znajdują się informacje o ochronie danych osobowych stosowanej przez wyżej wymienionych dostawców:
  • Google Fonts: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ 
  • FastFonts: https://www.fonts.com/info/legal lub
  • Monotype GmbHhttps://www.unternehmen.online/meta/datenschutzerklaerung/ 
 • Formularz kontaktowy: Jeśli skorzystają Państwo z naszego formularza kontaktowego, poprosimy o Państwa informacje osobiste. Podanie przez Państwa poprawnego adresu e-mail jest konieczne, abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa zapytanie. Podanie przez Państwa dalszych informacji na temat własnej osoby jest dobrowolne.

  Państwa dane są przetwarzane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów technicznych nie można zagwarantować szyfrowanej transmisji danych kontaktowych. Tym samym w teorii istnieje możliwość, że dane mogą być dostępne dla osób nieuprawnionych, a nawet sfałszowane przez nie. 

  Przetwarzanie danych do celów nawiązania kontaktu z nami odbywa się na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Klikając przycisk „Send”, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie informacji kontaktowych w wyżej wymienionych celach. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, należy przerwać proces wysyłania. Wówczas formularz kontaktowy nie trafi do adresata, a Państwa dane nie będą przetwarzane.

  Tym samym przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Zgodę można cofnąć w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, pod adresem dataprotection@rws-tech.com.

  Wykorzystamy Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do przetworzenia Państwa zapytań i do dalszej korespondencji. Dane pozyskiwane przez nas przy korzystaniu z formularza kontaktowego są przez nas zapisywane w celu przetworzenia zapytania i na wypadek pytań dodatkowych, a po załatwieniu Państwa sprawy usuwane zgodnie z prawem o ochronie danych, o ile przepisy nie przewidują obowiązku przechowywania tych danych.
 • Korzystanie z poczty elektronicznej: Możemy używać Państwa imienia i nazwiska oraz adresu e-mail do wysyłania Państwu za pośrednictwem poczty e-mail powiadomień, aktualizacji, zaproszeń na imprezy oraz innych informacji. W tym celu jednak najpierw poprosimy Państwa o zgodę, chyba że w innej sytuacji otrzymaliśmy już od Państwa dane kontaktowe w związku z naszymi usługami. Jeśli otrzymują Państwo od nas informacje marketingowe i nie chcą już Państwo otrzymywać takich informacji, mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, klikając link zawarty w takiej wiadomości elektronicznej. Możemy korzystać z usług dostawców zewnętrznych w celu uzyskania informacji, czy otwierają Państwo nasze e-maile lub klikają na zawarte w nich linki. Mogą Państwo temu zapobiec, dokonując odpowiednich ustawień w swoim kliencie poczty elektronicznej.
 • Newsletter: Jeżeli na naszej stronie internetowej zostanie Państwu zaoferowana możliwość zamówienia newslettera i zarejestrują się Państwo do niego, możemy przetwarzać dane zebrane od Państwa w związku z tą sytuacją.

  Państwa adres e-mail jest jedyną obowiązkową informacją, którą muszą Państwo podać, rejestrując się jako subskrybenci naszego newslettera. Możemy przechowywać Państwa adres e-mail w celu dostarczania newslettera. Podstawą prawną jest Państwa zgoda. Podawanie dalszych, osobno oznaczonych danych i informacji jest dobrowolne. Mogą być one wykorzystywane do celów adresowania i/lub personalizacji newslettera elektronicznego.

  Zarejestrowaliśmy Państwa zgodę i jesteśmy zobowiązani do przechowywania jej treści, tak aby można było ją odtworzyć w każdym momencie.

  Jeśli zarejestrują się Państwo w celu otrzymywania newslettera pocztą elektroniczną, dane osobowe i informacje, które nam Państwo podają i wysyłają, mogą być przez nas zapisywane i przechowywane w formie elektronicznej. Celem tego przetwarzania jest przede wszystkim przeprowadzenie tzw. procedury double-opt-in, za pomocą której można wyrazić zgodę na regularne otrzymywanie newslettera pocztą elektroniczną.

  Oznacza to, że po przesłaniu przez Państwa danych i informacji wyślemy Państwu wiadomość e-mail na podany przez Państwa adres i poprosimy w tej wiadomości o potwierdzenie, że chcą Państwo otrzymywać newsletter. Jeśli Państwa rejestracja nie zostanie potwierdzona, Państwa dane zostaną usunięte.

  Po Państwa potwierdzeniu zapisujemy Państwa adres IP i moment potwierdzenia.

  Celem tej procedury jest zweryfikowanie Państwa rejestracji do newslettera elektronicznego oraz, w razie potrzeby, umożliwienie rozpoznania ewentualnego nadużycia Państwa danych osobowych i zapobieżenie mu. Podstawą prawną jest ochrona naszych uzasadnionych interesów lub interesów podmiotów trzecich.

  Chcielibyśmy zaznaczyć, że możemy poddawać analizie zachowanie czytelników naszego newslettera elektronicznego. Wysyłane e-maile zawierają tzw. web beacons lub piksele śledzące, używane na potrzeby tej analizy. Te web beacons lub piksele śledzące to jednopikselowe pliki graficzne, które są opcjonalnie dostarczane przez naszego usługodawcę w celu pomiaru wydajności naszych newsletterów. Integracja web beacon / pikseli śledzących, jak również ocena, które linki w newsletterze są klikane, odbywają się poprzez serwery dostawcy usług Mailchimp (Mailchimp: jest obsługiwany przez The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) i tam są przypisywane do Państwa adresu e-mail oraz indywidualnego ID na potrzeby statystyk i analiz. Podstawą prawną jest Państwa zgoda.

  Dalsze informacje o firmie Mailchimp i jej Polityce Prywatności można znaleźć na stronie: https://mailchimp.com/legal/privacy 

  To śledzenie nie odbywa się, jeśli domyślnie wyłączono wyświetlanie obrazów w programie pocztowym. W tym przypadku newsletter nie będzie wyświetlany w całości i może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji. Po wyświetleniu obrazów aktywowane jest właśnie opisane śledzenie.

  Dane zbierane podczas rejestracji (adres e-mail i dane podawane dobrowolnie) zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, w których są gromadzone. Ma to miejsce po anulowaniu subskrypcji newslettera lub wycofaniu zgody.

  Dane i informacje zapisane za pomocą funkcji śledzenia będą przechowywane tak długo, jak długo subskrybowali Państwo newsletter. Po anulowaniu przez Państwa subskrypcji lub wycofaniu zgody przechowujemy Państwa dane wyłącznie w celach statystycznych i jako dane anonimowe.
 • Sklep online: Mają Państwo możliwość zamawiania towarów w naszym sklepie internetowym jako klient lub gość, za pośrednictwem naszej strony internetowej. Po jednorazowym zarejestrowaniu, jeśli będą Państwo dokonywać u nas zakupów w przyszłości, mogą się Państwo zalogować do naszego sklepu bezpośrednio, podając swój adres e-mail i hasło, bez konieczności ponownego wpisywania danych kontaktowych. Państwa dane osobowe zostaną wprowadzone do maski wprowadzania danych, przesłane do nas i zapisane.

  W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem naszego serwisu internetowego, podczas rejestracji w naszym sklepie gromadzimy Państwa dane osobowe, takie jak zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu.

  Przetwarzanie wprowadzonych przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy lub przeprowadzenia działań przedumownych, wypełnienia zobowiązania prawnego, zabezpieczenia uzasadnionych interesów RWS GmbH lub podmiotu trzeciego. 

  W każdej innej sytuacji Państwa dane będą przetwarzane tylko za Państwa zgodą. Zgodę można cofnąć w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość. Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do wyżej wymienionych celów, chyba że usunięcie uniemożliwiają ustawowe obowiązki przechowywania danych.

  Mogą Państwo również składać zamówienia jako gość, bez uprzedniego rejestrowania się. W tym przypadku należy jednak ponownie wprowadzić swoje dane dla każdego kolejnego zamówienia.

  W celu realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych przetwarzamy informacje podane przez Państwa w ramach zamówienia złożonego jako gość. Podane przez Państwa informacje przechowujemy na czas realizacji i obsługi Państwa zamówienia. Następnie Państwa dane zostaną usunięte, jeśli nie ma prawnych zobowiązań do ich przechowywania.

  W celu zapewnienia obsługi, optymalizacji naszej strony internetowej i naszych usług oraz realizacji umów możemy korzystać z różnych usług firm, które je oferują. Oznacza to, że niezbędne jest przekazanie im danych wymaganych do realizacji ich zadań, w szczególności do centralnych usług informatycznych lub hostingu naszej strony internetowej, jak również do dostarczenia produktów.

  Przekazując Państwa dane osobowe w tym zakresie, zawsze zapewniamy najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa.

  Zapewniamy Państwa, że te firmy usługowe zostały przez nas wcześniej starannie wybrane i są z nami związane umową. Jeśli firma pracuje dla nas w ramach przetwarzania na zlecenie (np. w ramach hostingu strony internetowej), gwarantujemy, że odpowiednie środki ochrony i bezpieczeństwa danych zostały uzgodnione z firmami, którym zlecamy dane usługi. Dane osobowe niezbędne do dostarczenia zamówionych towarów, takie jak imię, nazwisko, adres, przekazujemy firmom logistycznym oraz określonym w zamówieniu dostawcom paczek/usług pocztowych, takim jak DHL, DPD, UPS i Hermes. Jest to konieczne w szczególności w celu realizacji umów oraz ochrony naszych uzasadnionych interesów lub interesów podmiotów trzecich.
 • PayPal jako metoda płatności: Jeśli podczas składania zamówienia zdecydują się Państwo na płatność u dostawcy usług płatniczych PayPal, w trakcie składania zamówienia Państwa dane kontaktowe zostaną przekazane do PayPal. PayPal to oferta firmy PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. PayPal działa jako dostawca usług płatniczych online i powiernik oraz oferuje usługi ochrony kupującego.

  Dane osobowe przekazywane do systemu PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres IP, adres e-mail lub inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia, a także informacje związane z zamówieniem, takie jak liczba artykułów, numer artykułu, kwota faktury i podatki w procentach, informacje o fakturach itp.

  Przekazanie tych danych jest niezbędne do realizacji zamówienia z wybraną przez Państwa metodą płatności, w szczególności do potwierdzenia Państwa tożsamości, administrowania płatnościami i nawiązania kontaktu z klientem. 

  Należy pamiętać, że PayPal może również udostępniać dane osobowe dostawcom usług, podwykonawcom lub innym firmom powiązanym w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań umownych wynikających z Państwa zamówienia lub w przypadku przetwarzania danych osobowych na zlecenie.

  W zależności od wybranego sposobu płatności za pośrednictwem systemu PayPal (np. odroczony termin płatności lub polecenie zapłaty), dane osobowe przekazywane do systemu PayPal są przekazywane przez PayPal do biur informacji kredytowej.

  Przekazywanie to służy do sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej w odniesieniu do złożonego przez Państwa zamówienia. Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć, których biur informacji kredytowej to dotyczy i jakie dane są zazwyczaj przetwarzane przez PayPal, mogą się Państwo zapoznać z Polityką Prywatności PayPal na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
 • Wizyta w naszych placówkach: Gdy wchodzą Państwo do naszych placówek, ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu konieczności prowadzenia dokumentacji dokonujemy wideorejestracji w odpowiednio oznaczonych strefach. Ponadto w momencie Państwa wejścia do naszej placówki / zarejestrowania się w niej, mogą być gromadzone i przechowywane Państwa imię i nazwisko, adres, nazwa pracodawcy, tytuły, dane identyfikacyjne, kopie dokumentów, dokumenty wydane przez rząd, numer(y) telefonu komórkowego i stacjonarnego, data urodzenia, wszystkie obywatelstwa (w tym poprzednie obywatelstwa), narodowość, pozwolenie(-a) na pobyt i miejsce zamieszkania. Te dane osobowe są zbierane przez nas ze względów bezpieczeństwa, jak również w celu spełnienia wymogów prawnych (Trade Compliance). Będą Państwo mogli również korzystać z usługi WLAN. W tym przypadku podczas Państwa rejestracji zbieramy dane specyficzne dla urządzenia i prosimy o wpisanie przy zgłoszeniu swojego nazwiska i adresu e-mail.
 • Wydarzenia dla klientów: W przypadku prowadzenia przez nas imprez dla klientów (takich jak imprezy promocyjne, sponsoringowe, kulturalne i sportowe), możemy również przetwarzać dane osobowe.

  Do tych danych mogą należeć imię i nazwisko oraz adres uczestników czy osób zainteresowanych oraz – w zależności od imprezy – inne dane, takie jak np. Państwa data urodzenia.

  Możemy przetwarzać te informacje w celu organizowania imprez dla klientów, ale również w celu skontaktowania się z Państwem i lepszego poznania Państwa potrzeb i zainteresowań. Dalsze szczegóły można znaleźć w odpowiednich warunkach uczestnictwa.
 • Partnerzy biznesowi: RWS GmbH współpracuje z różnymi firmami i partnerami biznesowymi, takimi jak dostawcy, komercyjni odbiorcy towarów i usług oraz z usługodawcami (np. dostawcami usług IT). Możemy przetwarzać dane osobowe osób kontaktowych tych firm, takie jak nazwisko, funkcja, wszystkie obywatelstwa (w tym poprzednie obywatelstwa), narodowość, pozwolenie(-a) na pobyt i miejsce zamieszkania oraz tytuł.

  W zależności od obszaru działalności możemy być zobowiązani do szczegółowego zbadania przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników.

  W takim przypadku poinformujemy Państwa o tym oddzielnie. Następnie możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu doskonalenia naszej odpowiedzi na potrzeby klienta, uzyskania jego satysfakcji i lojalności („Customer Relationship Management”).
 • Administracja: Możemy przetwarzać dane osobowe na potrzeby naszej wewnętrznej administracji firmowej. Na przykład, możemy przetwarzać dane osobowe w związku z IT lub zarządzaniem nieruchomościami. Możemy następnie przetwarzać dane osobowe do celów księgowych i archiwizacyjnych oraz, ogólnie rzecz biorąc, do kontroli i poprawy procesów wewnętrznych.
 • Transakcje firmowe: Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu przygotowania i przetwarzania transakcji firmowych i innych.
 • Procesy rekrutacyjne: Możemy przetwarzać dane osobowe nawet, gdy złożą Państwo aplikację do naszej firmy. Ogólnie rzecz biorąc, potrzebujemy standardowych danych i dokumentów, jak również informacji wymienionych w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności dla osób aplikujących (do której link podano powyżej). Zawiera ona informacje o tym, jak przetwarzamy dane osobowe zebrane w ramach procesu rekrutacji.
 • Stosunek pracy: Przetwarzamy dane osobowe naszych pracowników w ramach ich stosunku pracy. W tym kontekście stosowana jest specjalna Polityka Prywatności RWS GmbH dotycząca ochrony danych osobowych pracowników.
 • Zgodność z wymogami prawnymi: Możemy przetwarzać dane osobowe w celu spełnienia wymogów określonych przepisami prawa. Obejmują one na przykład prowadzenie systemu informowania o podejrzeniach o niewłaściwym postępowaniu, dochodzenia wewnętrzne lub ujawnianie dokumentów władzom publicznym, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani z ważnych powodów lub z powodu obowiązku prawnego. W związku z tym możemy przetwarzać nazwy i dokumenty lub opisy, które odnoszą się do Państwa lub podmiotów trzecich.
 • Ochrona praw: W celu ochrony naszych praw możemy przetwarzać dane osobowe w różnych okolicznościach, na przykład w celu dochodzenia roszczeń w sądzie lub poza nim lub w celu oddalenia roszczeń wobec nas. Na przykład, możemy mieć perspektywę wyjaśnienia sprawy sądowej lub złożenia dokumentów do organu władzy. Ponadto, władze mogą wymagać od nas ujawnienia dokumentów zawierających dane osobowe.

Przetwarzamy dane osobowe, przestrzegając następujących zasad:

 • w celu realizacji umowy
 • z powodu uzasadnionych interesów. Należą do nich na przykład zainteresowanie obsługą klienta i komunikacją z klientami poza stosunkiem umownym, działania marketingowe, poznawanie naszych klientów i innych osób, ulepszanie produktów i usług oraz opracowywanie nowych, zwalczanie oszustw oraz zapobieganie przestępstwom i ściganie ich, ochrona klientów, pracowników i innych osób oraz danych, tajemnic i majątku RWS GmbH, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, w szczególności w związku z korzystaniem ze stron internetowych, aplikacji i innej infrastruktury informatycznej, zabezpieczenie i organizacja transakcji biznesowych, w tym obsługa i dalszy rozwój stron internetowych i innych systemów, prowadzenie przedsiębiorstwa i jego rozwój, sprzedaż lub zakup przedsiębiorstw, części przedsiębiorstw i innych aktywów oraz egzekwowanie lub obrona roszczeń prawnych.
 • na podstawie zgody, jeżeli jest ona uzyskana oddzielnie, oraz
 • w celu przestrzegania obowiązków prawnych i regulacyjnych.

  Ogólnie rzecz biorąc, nie są Państwo zobowiązani do ujawniania nam danych osobowych. Musimy jednak gromadzić i przetwarzać pewne dane, aby móc zawrzeć i zrealizować umowę, oraz w innych celach.

4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Nasi pracownicy mają dostęp do Państwa danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji opisanych celów i pracy danego pracownika (pracowników). Działają oni zgodnie z naszymi instrukcjami i są zobowiązani do zachowania poufności i tajemnicy przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe zewnętrznym usługodawcom, którzy w naszym imieniu realizują określone procesy biznesowe („podmiotom przetwarzającym”), w tym w szczególności:

 • usługi IT, takie jak przechowywanie danych, usługi w chmurze, analizy danych itp.
 • usługi doradcze, takie jak usługi świadczone na rzecz doradców podatkowych, prawników, konsultantów ds. zarządzania, rekruterów
 • usługi logistyczne w zakresie dostawy towarów
 • usługi administracyjne, na przykład zarządzanie nieruchomościami
 • usługi związane z raportami gospodarczymi i usługi związane z inkaso.

Ponadto istnieją inne przykłady przypadków, w których możemy ujawnić Państwa dane osobowe:

 • Możemy ujawnić Państwa dane osobowe podmiotom trzecim (np. organom władzy), jeśli wymaga tego prawo. Zastrzegamy sobie również prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych w celu zastosowania się do nakazów sądowych, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub, jeśli uznamy to za konieczne z innych względów prawnych.
 • Możemy ujawnić Państwa dane osobowe osobom trzecim (np. kupującemu), jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia transakcji firmowej.

5. Kiedy ujawniamy Państwa dane osobowe w krajach trzecich?

Odbiorcy Państwa danych osobowych (punkt 4) mogą mieć siedzibę za granicą, w tym w krajach spoza Szwajcarii, UE lub EOG, w których system prawny nie zapewnia takiej samej wszechstronnej ochrony Państwa danych osobowych jak w Szwajcarii, UE lub EOG.

Kiedy ujawniamy Państwa dane osobowe odbiorcom w takich krajach, zazwyczaj zawieramy umowę o przekazywaniu danych w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych oraz umów. W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat prosimy o kontakt z zespołem ds. ochrony danych osobowych RWS GmbH (dataprotection@rws-tech.com).

6. Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Stosujemy odpowiednie procesy techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i chronić je przed nieuprawnionym lub bezprawnym przetwarzaniem oraz uniknąć ryzyka utraty, przypadkowej zmiany, przypadkowego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu.

7. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Nie przechowujemy Państwa danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do celów, dla których informacje te są gromadzone, lub do przestrzegania ustawowych okresów przechowywania.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, przechowujemy Państwa dane do momentu odwołania zgody, o ile nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych, a żaden z ustawowych okresów przechowywania nie uniemożliwia ich usunięcia.

8. Jakie przysługują Państwu prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych?

Mają Państwo następujące prawa, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa: Mogą Państwo między innymi zażądać dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas, poprosić nas o ich sprostowanie lub usunięcie, zażądać, aby przekazane nam przez Państwa dane osobowe zostały Państwu zwrócone lub przekazane wybranej przez Państwa osobie w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez RWS GmbH, mogą ją Państwo wycofać. Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych osobowych na sposób, w jaki wykorzystaliśmy Państwa dane osobowe.

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Rezygnujemy ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz z profilowania.

10. Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z zespołem ds. ochrony danych osobowych RWS GmbH (dataprotection@rws-tech.com). 

11. Zmiana naszych wytycznych w sprawie ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych środków bezpieczeństwa i ochrony danych, o ile będzie to konieczne z punktu widzenia rozwoju techniki. W takim przypadku dopasujemy również nasze informacje dotyczące ochrony danych. Dlatego należy zawsze stosować się do naszej Polityki Prywatności w jej aktualnej wersji.

11. Ważne informacje w rozumieniu art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w odniesieniu do przeprowadzania konkursów

Aby umożliwić Państwu udział w konkursach, gromadzimy dane osobowe (nazwisko, imię, datę urodzenia, kraj oraz adres e-mail).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a do c RODO jesteśmy uprawnieni do gromadzenia, przechowywania i przekazywania danych osobowych, jeśli osoba, której dane dotyczą, zgodziła się na przetwarzanie danych albo jeśli te działania konieczne są do wykonania umowy czy spełnienia obowiązku prawnego.

Państwa dane osobowe zostają zapisane i wykorzystane w celu wysyłania newslettera elektronicznego oraz przeprowadzenia konkursu. Na Państwa życzenie możemy w dowolnej chwili usunąć te dane. Aby skorzystać z tego uprawnienia, należy skontaktować się z nami pod adresem info@rws-tech.com

W celu przekazania nagrody zwycięzca musi podać swój adres pocztowy. Dane zwycięzcy będą przechowywane przez okres odpowiadający prawnym terminom przechowywania.

Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzenia konkursu, a nie do innych celów, chyba że zdecydowali się Państwo na subskrypcję newslettera i zgodzili się Państwo wyraźnie na ten dodatkowy cel wykorzystania danych. Państwa dane są przekazywane osobom trzecim tylko wówczas, gdy jest to konieczne do przeprowadzenia konkursu (dotyczy to np. agencji reklamowych). Nie odbywa się przekazywanie danych innym osobom trzecim.

Ponadto Państwa dane przekazywane są podmiotom wewnętrznym, współdziałającym przy realizacji konkretnych procesów biznesowych, np. działowi księgowości czy rachunkowości, punktowi wysyłkowemu, EPD. Jeśli wygrają Państwo konkurs, zastosowanie będą mieć terminy przechowywania wynikające z prawa podatkowego i handlowego. Dla dowodów księgowych zgodnie z § 147 ust. 1 niemieckiej Ordynacji podatkowej [AO] wynoszą one 10 lat, natomiast dla dokumentów handlowych zgodnie z § 257 ust. 1 niemieckiego Kodeksu handlowego [HGB] – 6 lat.

Uczestnicy w dowolnym momencie mogą skorzystać z prawa do uzyskania informacji na temat przechowywanych, dotyczących ich danych osobowych oraz z prawa do żądania usunięcia tych danych. W takim wypadku dalszy udział w konkursie nie będzie możliwy. Żądanie uniemożliwienia dostępu do danych czy ich usunięcia (wycofanie zgody) należy kierować na adres e-mail: info@rws-tech.com.

Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i należy rozumieć ją jako przepustkę do udziału w konkursie. Imiona i nazwiska oraz adresy e-mail uczestników, którzy w ramach uczestnictwa w konkursie dodatkowo zasubskrybowali newsletter, będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłki wspomnianego newslettera i będą przechowywane aż do wycofania zgody przez subskrybenta. Zgodę można wycofać, korzystając z linku do anulacji subskrypcji znajdującego się w stopce newslettera albo w formie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres info@rws-tech.com. Nie wymaga to dochowania jakiejkolwiek formy. Więcej informacji na ten temat oraz na temat zasad ochrony danych można znaleźć w aktualnych informacjach prawnych znajdujących się na stronie internetowej organizatora.